JAK

ZDIAGNOZOWAĆ

KROK 1 – wywiad

Dokładny wywiad lekarski jest podstawowym narzędziem  diagnostycznym w alergii. Powinien on zawierać elementy takie jak: objawy zgłaszane przez pacjenta, ich częstotliwość, nasilenie, czas trwania, sezonowość zgłaszanych objawów, wpływ zgłaszanych objawów na życie pacjenta, a także wywiad rodzinny w kierunku chorób atopowych.

KROK 2 – badanie fizykalne

W badaniu fizykalnym chorego z alergią, lekarz może stwierdzić przykładowo zaczerwienienie nosa w wyniku ciągłego wycierana, „salut alergiczny” – pocieranie ku górze koniuszka nosa, cienie alergiczne, czyli podkrążone oczy, zaczerwienienie powiek, oddychanie przez usta lub utrudnienie oddychania przez nos.

KROK 3 – badania dodatkowe

Testy skórne są podstawowym narzędziem diagnostycznym, stosowanym w alergologii i dermatologii, pozwalającym na potwierdzenie obecności swoistego uczulenia na aplikowany alergen. Warunkiem rozpoznania choroby jest występowanie objawów klinicznych, towarzyszących ekspozycji na uczulający alergen.

W codziennej praktyce klinicznej wykorzystuje się przede wszystkim punktowe testy skórne i testy śródskórne.

Punktowe testy skórne (tzw. prick testy) są najczęściej wykonywanymi testami alergologicznymi, przeprowadza się je na dłoniowej stronie przedramienia. Zasadą działania takich testów jest wyzwolenie natychmiastowej reakcji rumieniowo-bąblowej w odpowiedzi na podany alergen. Do testów wykorzystuje się standaryzowane wyciągi alergenów wziewnych: pyłków traw, zarodników pleśni, sierści zwierząt, alergenów kurzu domowego, a także alergenów pokarmowych. PTS mają wiele zalet – są tanie, łatwe w wykonaniu, a wynik jest dostępny niemal natychmiast.

Testy śródskórne wykorzystywane są przede wszystkim w diagnostyce alergii na jad owadów błonkoskrzydłych, na leki oraz jako weryfikacja ujemnych lub niepewnych wyników PTS. Przyjmuje się, że testy śródskórne są bardziej czułe i powtarzalne, jednak mniej swoiste niż PTS. Są także bardziej czasochłonne i mniej bezpieczne. Polegają na wstrzykiwaniu roztworu alergenu w powierzchniowe warstwy skóry z zastosowaniem bardzo cienkich igieł. Po około 15 minutach wynik jest odczytywany – ocenia się wielkość bąbla i rumienia.

Dostępne jest również oznaczanie obecności swoistych przeciwciał IgE w surowicy w stosunku do wybranych na podstawie wywiadu alergenów.

W przypadku alergii pokarmowej, bardzo ważną metodą potwierdzającą alergię jest stosowanie diet eliminacyjnych z wyłączeniem potencjalnych alergenów pokarmowych.

obraz_jak_zdiagnozowac_loratanpro

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

LORATAN pro, 10 mg, kapsułki miękkie. Skład: Jedna kapsułka miękka zawiera 10 mg loratadyny (Loratadinum). Postać farmaceutyczna: kapsułka miękka. Wskazania do stosowania: Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować produktu leczniczego Loratan pro w okresie ciąży. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search