ALERGIA

A POKRZYWKA

Pokrzywka (urticaria) manifestuje się występowaniem jednorodnej wysypki w postaci bąbli otoczonych rumieniową obwódką, przebiegającą z towarzyszącym uporczywym świądem. Patomechanizm pokrzywki związany jest z uwolnieniem mediatorów stanu zapalnego, np. histaminy w warstwach podnaskórkowych skóry, co powoduje pojawienie się bąbli i rumienia. Pokrzywka może występować jako kliniczna manifestacja różnych zaburzeń immunologicznych oraz zapalnych lub przyjmować postać idiopatyczną (bez znanego czynnika sprawczego).

Najczęściej występujące rodzaje pokrzywki to:

  • pokrzywka alergiczna zależna od przeciwciał IgE – wywołana swoistym alergenem działającym ogólnie (leki, pokarmy, pyłki) lub kontaktowa (naskórek i sierść zwierząt, lateks),
  • pokrzywka niealergiczna – pokrzywki fizykalne (z zimna, świetlna), wywołana aspiryną, środkami barwiącymi i konserwującymi żywność,
  • pokrzywka idiopatyczna – bez znanego czynnika wywołującego.

Większość pokrzywek trwa krótko i ustępuje samoistnie. Czasami stają się one jednak długotrwałą i uciążliwą chorobą. Ze względu na czas trwania dzielimy pokrzywki na ostre (do 6 tygodni) i przewlekłe (powyżej 6 tygodni).

Postępowanie terapeutyczne w pokrzywce obejmuje wyeliminowanie czynnika wywołującego (jeśli jest znany i możliwy do eliminacji) oraz leczenie farmakologiczne, które ma podstawowe znaczenie w leczeniu pokrzywki. Obejmuje ono przede wszystkim leki przeciwhistaminowe, w pierwszej kolejności  leki drugiej generacji, np. loratadyna i desloratadyna, które pozbawione są działań ubocznych takich jak senność i sedacja.

obraz_alergia_a_pokrzywka

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

LORATAN pro, 10 mg, kapsułki miękkie. Skład: Jedna kapsułka miękka zawiera 10 mg loratadyny (Loratadinum). Postać farmaceutyczna: kapsułka miękka. Wskazania do stosowania: Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować produktu leczniczego Loratan pro w okresie ciąży. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search