ALERGIA

U DZIECI

W ostatnich latach, ze względu na rosnące zanieczyszczenia oraz stężenie alergenów w środowisku obserwuje się ciągły wzrost zachorowalności wśród dzieci na choroby o podłożu alergicznym. Do czynników wywołujących reakcje alergiczne u dzieci należą przede wszystkim alergeny wziewne oraz alergeny pokarmowe.

Najczęstsze alergeny wziewne:

 • roztocza kurzu domowego,
 • zarodniki grzybów pleśniowych,
 • alergeny zwierząt, w zależności od gatunku zwierzęcia może być to wydzielina gruczołów potowych lub łojowych, mocz, ślina, naskórek lub sierść,
 • pyłki roślin – najczęściej traw, chwastów i drzew.

Najczęstsze alergeny pokarmowe:

 • białka mleka krowiego,
 • białka jaja kurzego,
 • ryby,
 • skorupiaki, mięczaki,
 • orzeszki arachidowe i soja.

Alergeny pokarmowe wywołują objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak biegunki, czy bóle brzucha oraz ze strony skóry, np. wysypki. Ma to miejsce najczęściej w okresie niemowlęcym lub wczesnodziecięcym. W późniejszym wieku dominują alergeny wziewne, odpowiedzialne za wystąpienie objawów alergicznego nieżytu nosa oraz astmy.

W przeprowadzonych badaniach ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce) w latach 2006-2008 stwierdzono, że alergia pokarmowa występuje u około 13% dzieci w wieku 6-7 lat i 11% dzieci w wieku 13-14 lat, atopowe zapalenie skóry (AZS) – u około 9% dzieci w obu grupach wiekowych, alergiczny nieżyt nosa (ANN) – u 24% dzieci w wieku 6-7 lat i 30% dzieci w wieku 13-14 lat, a astma – u około 11% dzieci w obu grupach wiekowych.

Jak postępować z małym alergikiem?

 1. Aby skutecznie przeciwdziałać alergii, należy precyzyjnie określić czynnik alergizujący i o ile to możliwe – wyeliminować go z otoczenia dziecka.
 2. Dieta dziecka powinna być wzbogacana o nowe pokarmy stopniowo. Najlepiej jeżeli początkowo podawane są dziecku pokarmy jednoskładnikowe, dzięki czemu w przypadku wystąpienia alergii pokarmowej – jesteśmy w stanie z dużym prawdopodobieństwem określić czynnik odpowiedzialny za wywołanie takiej reakcji.
 3. Jeżeli dziecko cierpi na alergię wziewną na określone pyłki roślin, rodzice powinni znać okres pylenia tych roślin, aby móc odpowiednio wcześnie wdrożyć działania profilaktyczne. Do takich działań można zaliczyć ograniczenie wychodzenia na spacery w suche i wietrzne dni, gdy stężenie pyłków wzrasta, częste mycie rąk, płukanie nosa, spojówek i jamy ustnej solą fizjologiczną, zamykanie okien w ciągu dnia, wietrzenie pomieszczeń wcześnie rano lub wieczorem, gdy wzrasta wilgotność powietrza, która ogranicza lotność pyłków.
 4. Jeżeli dziecko uczulone jest na roztocza kurzu domowego, należy wyeliminować z jego otoczenia tzw. „magazyny kurzu” – zabawki pluszowe, meble tapicerowane, dywany. Należy starać się utrzymywać idealną czystość oraz często wietrzyć pomieszczenia.
 5. Należy pamiętać o regularnych kontrolach w poradni alergologicznej. U dziecka aktywnego, uczęszczającego do przedszkola lub szkoły powinno stosować się leki nie wywołujące senności oraz trudności z koncentracją, np. desloratadynę.
obraz_alergia_u_dzieci

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

LOR/24/01/1/b

LORATAN pro, 10 mg, kapsułki miękkie. Skład: Jedna kapsułka miękka zawiera 10 mg loratadyny (Loratadinum). Postać farmaceutyczna: kapsułka miękka. Wskazania do stosowania: Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować produktu leczniczego Loratan pro w okresie ciąży. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z zatwierdzoną charakterystyką preparatu. Dalsze informacje dostępne na życzenie.

Start typing and press Enter to search